Đạo luật, do Bộ trưởng Văn hóa Italy Gennaro Sangiuliano khởi xướng, đã được thông qua sau một loạt hành vi phá hoại của các nhà hoạt động môi trường trên khắp quốc gia châu Âu. Đầu tháng này, các nhà hoạt động phản đối nhiên liệu hóa thạch đã nhuộm đen nước ở đài phun nước Barracia mang tính biểu tượng của Rome ở chân Bậc thang Tây Ban Nha.