Theo Sở Du lịch tỉnh TT-Huế, từ ngày 29/4 đến 2/5, tổng lượng khách đến Huế ước đạt gần 90.000 người, lượng khách lưu trú đạt 42.000 lượt. Công suất buồng cơ sở lưu trú đạt gần 95%.