Khách sạn tại làng La Cure, nằm giữa Pháp và Thuỵ Sĩ, cho phép du khách cùng lúc ngủ tại 2 nước.

Trả lời